Spreeuwenpot in terracotta

36,50

Spreeuwenpot van terracotta. Catproof

Add to Wishlist Browse Wishlist

Beschrijving

 

Spreeuwenpot in terracotta. Bestand tegen opdringerige katten, onweerstaanbaar voor verliefde spreeuwen. Artikel 38000

Van de site van De Vogelbescherming:

Spreeuwen zijn net als mezen echte holenbroeders. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in huizen en gebouwen. Spreeuwen tasten de bodem van weilanden en grasvelden af op zoek naar insectenlarven. Op bemoste zandgrond (stuifzanden) keren ze het mos om op zoek naar emelten en andere (larven van) bodembewoners. Ze zijn uiterst talrijk en broeden van april tot juni. Het enige legsel heeft gemiddeld 5 eieren. Na 12 dagen kruipen de jongen uit het ei. Ze worden dan nog drie weken in het nest gevoerd. Na de broedtijd verzamelen de spreeuwen zich in kleine groepjes. Van heinde en verre vliegen deze groepen naar vaste slaapplaatsen. In het najaar komen er vanuit Noord en Midden-Europa vele spreeuwen naar onze omgeving. Rond de slaapplaatsen vormen zich dichte “wolken” van duizenden spreeuwen. Deze synchroon zwenkende zwermen zijn een spectaculair schouwspel.
Status: Broedvogel
Trek/stand/winter: Standvogel en trekvogel
Trend en aantal: De spreeuw heeft grote delen van de wereld toegevoegd aan zijn verspreidingsgebied, maar voor het eerst is het aantal spreeuwen in Nederland weer aan het teruglopen. Vooral in bossen neemt het aantal sterk af, vergeleken met overige leefgebieden.
Wilt u meer weten over de aantalsontwikkeling of de verspreiding van deze soort? Kijk dan hier bij SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Foerageer- en broedbiotoop: Weilanden, grasvelden (van vochtig tot droog) en akkers voorzien spreeuwen van insecten en hun larven. Spreeuwen broeden in holtes van bomen in nestkasten en in gaten en kieren van gebouwen. Spreeuwen komt u dan ook op veel plaatsen in ons land tegen.